Kategoria: Zespół

Maksymilian Seidler

Lawyer

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, a także przygotowywaniu i analizie umów oraz sporządzaniu opinii prawnych. Doradza w toku postępowań cywilnych oraz gospodarczych.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo własności intelektualnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.