Zespół

Marek Gola

Senior Associate

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii od 2011 roku. 

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie procesowe,  poparte licznymi sprawami z zakresu postępowań karnych, podatkowych oraz sporów cywilnych. Z powodzeniem występował w roli obrońcy i pełnomocnika – zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, sądami powszechnymi, jak i przed sądami administracyjnymi czy też wojskowymi. 

Z sukcesami reprezentował swoich klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiek i Obywatela w Strasburgu. 

Autor i współautor wielu publikacji prasowych.

 

Zespół