Zespół

kowalskamarta web

Marta Kowalska

Junior Legal Assistant

Uczestniczy w prowadzeniu bieżących spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji długów w stosunkach między przedsiębiorcami oraz przygotowywaniem wniosków związanych z rejestrem zastawów.

Do kręgu jej zainteresowań należy prawo karne, a także ochrona praw człowieka.

Finalistka ogólnopolskiej olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół