Kategoria: Zespół

Marta Miliczek

Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz branży medycznej, Dodatkowo specjalizuje się w prowadzeniu postępowań windykacyjnych oraz sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo gospodarcze, oraz prawo karne.

Ukończyła również Administrację na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Prawa i Administracji.

Posługuje się językiem angielskim.