Kategoria: Zespół

Michał Matujewicz

Capital Market Expert

Zainteresowania koncentruje na rynku kapitałowym i jego instrumentach oraz organizacji źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, emisji wszelkiego typu instrumentów finansowych oraz w obsłudze wniosków o dofinansowanie ze środków UE, kierowanych do instytucji wsparcia o zasięgu krajowym (NCBiR oraz PARP). Posiada wiedzę niezbędną w tak unikalnych sprawach jak spory wynikające z nabywania określonych instrumentów finansowych. Jest także ekspertem gospodarczo – biznesowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.