Zespół

michal mazur web

Michał Mazur

Junior Legal Assistant

Uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, z naciskiem na bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w tym windykację długów w stosunkach między przedsiębiorcami oraz spełniania świadczenia wzajemnego w ramach umów cywilnoprawnych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo nowych technologii, prawo deweloperskie, prawo spółek i prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego.

Studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół