Kategoria: Zespół

Michał Morcinek

Lawyer

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, przede wszystkim z branży medycznej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym w opiniowaniu i tworzeniu umów handlowych oraz w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Posiada doświadczenie w zakresie rewizji finansowej oraz transakcji fuzji i przejęć.

Posługuje się językiem angielskim