Kategoria: Zespół

Michał Nowosiński

Lawyer

Zajmuje się kwestiami związanymi z prawem cywilnym. W jego kręgu zainteresowania znajduje się również prawo gospodarcze i handlowe. 

Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.