Zespół

Mikołaj Kmiecik

Junior Legal Assistant

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności związanych z branżą medyczną i farmaceutyczną. Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się prawo konstytucyjne oraz cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół