Zespół

Oliwia Iwon

Associate

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawnym wsparciem bieżącej działalności obsługiwanych przedsiębiorców. W kręgu jej zainteresowań znajdują się w szczególności takie dziedziny jak windykacja długów w stosunkach między przedsiębiorcami, indywidualne prawo pracy, prawo konsumenckie, w tym zwłaszcza problematyka rękojmi i gwarancji przy sprzedaży, a także doradztwo i wsparcie klientów w negocjacjach warunków i zawieraniu kontraktów najmu nieruchomości użytkowych.

Radca Prawny. Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyła z oceną celującą.

W czasie studiów aktywnie uczestniczyła w studenckich i naukowych przedsięwzięciach. Działała jako członek Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie przygotowywała opinie prawne w ramach Sekcji Prawa Cywilnego. Semestr studiów prawniczych ukończyła na uniwersytecie w Włoszech (Alma Mater Studiorum Universita Di Bologna). Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół