Kategoria: Zespół

Oliwia Barszcz

Lawyer

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne i konsumenckie, prawo pracy, a także prawo samorządu terytorialnego.

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, prowadzeniu egzekucji,  a także przygotowywaniu i analizie umów oraz sporządzaniu opinii prawnych.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktywnie uczestnicząca w studenckich i naukowych przedsięwzięciach. Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere Aude”. Działała jako członek Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie przygotowywała opinie prawne w ramach Sekcji Prawa Cywilnego.

Prelegentka oraz współorganizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa samorządu terytorialnego.

Posługuje się językiem angielskim.