Kategoria: Zespół

Paweł Połukord LL.M. (Heidelberg)

Lawyer

W praktyce zawodowej zajmuje się obsługą głównie podmiotów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, a także prawa zamówień publicznych. Zainteresowany naukowo i praktycznie prawem procesowym, głównie procesem cywilnym.

W 2018 roku ukończył prawo stacjonarne z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz a także – w tym samym roku – Szkołę Prawa Niemieckiego UJ. 17 października 2019 roku ukończył studia na kierunku Rechtswissenschaften (LL.M.) na  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, uzyskując po obronie pracy magisterskiej w języku niemieckim tytuł LL.M. – Magister Legum (magister praw). W 2019 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Mówi biegle w języku niemieckim (w tym także prawniczym językiem niemieckim właściwym dla Republiki Federalnej Niemiec, a także posiada umiejętność odczytywania dawnego pisma niemieckiego: Kurrentschrift oraz Sütterlinschrift, obecnego nadal w niektórych dokumentach, głównie w dawnych księgach wieczystych) oraz w języku angielskim.