Kategoria: Zespół

Przemysław Chmielowski

Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz prawa cywilnego.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia z dziedziny kryminalistyki.

Działa w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego, w której udziela bezpłatnych porad w ramach Sekcji Prawa Karnego.

Posługuje się językiem angielskim.