Zespół

Tomasz Kowolik

Senior Associate

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Posiada kilkunastoletnie doświadcenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, zwłaszcza podmiotów wykonujących tzw. działalność reglamentowaną. Doświadczenie zawodowe budował obsługując m.in. podmioty z branży: farmaceutycznej (aptecznej), medycznej, obrotu paliwami, ochrony środowiska, oświaty, budownictwa, obrotu nieruchomościami oraz działalności klubów sportowych. W ramach obsługi prawnej tych podmiotów posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie specyfiki prawnej i biznesowej poszczególnych branż, a także specyfiki działania organów nadzoru. Doświadczenie to zbudowane jest w oparciu o udział w negocjacjach umów, opiniowaniu umów, prowadzeniu szkoleń, reprezentowaniu w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych jak również rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych pojawiających się na różnych szczeblach struktury zarządczej.

Jego szczególny obszar zainteresowań to prawo korporacyjne oraz obsługa procesów fuzji i przejęć. Przeprowadził kilkaset procesów: połączeń, przekształceń, podziałów, restrukturyzacji przedsiębiorstw i transakcji M&A, w tym procesów due diligence.

W codziennej pracy skupia się na poszukiwaniu klientom rozwiązań ich problemów prawnych, bazując na doświadczeniu, znajomości branży oraz funkcjonowania organów władzy publicznej. Jego priorytetem jest proste i zrozumiałe komunikowanie opiniowanie dla klientów ich sytuacji prawnej oraz proponowanych rozwiązań.

Świadczy również obsługę prawną dla klientów indywidualnych w sprawach odszkodowawczych, zwłaszcza w zakresie: szkód górniczych, szkód wyrządzonych planowaniem przestrzennym, szkód medycznych.

Zespół