Kategoria: Zespół

Tomasz Miarecki

Lawyer

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. z branży farmaceutycznej, ekologicznej oraz automotive. Sporządza i analizuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się: prawo gospodarcze, prawo budowlane oraz zagadnienia prawne związane z nieruchomościami.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.