Zespół

Wojciech Sawicki

Associate

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów głównie związanych z branżą medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem analizy umów handlowych. Posiada istotne doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania procesów due diligence (DD), procesów fuzji i przejęć (M&A) oraz postępowań w sprawach koncentracji przed Prezesem UOKiK.

W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo pracy oraz zagadnienia z zakresu Teorii i Filozofii Prawa.

Wieloletni stypendysta stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W 2021 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z oceną celującą, jak również został wybrany jednym z najlepszych absolwentów Uniwersytetu.

Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Wyróżniony przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach za szczególne osiągnięcia w nauce.

W 2023 roku uzyskał Diploma in iure matrimoniali et processuali, stanowiący podstawę do występowania przed Sądami Kościelnymi w sprawach małżeńskich (Adwokat Kościelny).

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół