Kategoria: Zespół

Wojciech Sawicki

Lawyer

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów związanych z branżą medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem analizy umów handlowych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo pracy i handlowe oraz zagadnienia z zakresu Teorii i Filozofii Prawa.

Stypendysta stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W 2021 roku ukończył studia prawnicze na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z oceną celującą, jak również został wybrany jednym z najlepszych absolwentów Uniwersytetu.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.