Aktualności

21/05/2013

Konferencja ?Wyższe zarobki ? niższe koszty. Elastyczne formy zatrudnienia?

21Już w najbliższy piątek, 24 maja 2013 roku, w Krakowie, odbędzie się ostatnia konferencja z cyklu ?Elastyczni ? nowocześni ? skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces?.

Temat konferencji:

Będzie ona poświęcona korzyściom płynącym z elastycznych form zatrudnienia:

  • Czy umowy śmieciowe są rzeczywiście śmieciowe?
  • Czy etat jest zawsze najkorzystniejszą formą zatrudnienia?
  • Jaki rodzaj umowy wybrać, żeby zadowoleni byli zarówno pracodawcy, jak i zatrudnieni?
  • Konferencja odbędzie się w piątek, 24 maja 2013, w hotelu Atrium, przy ul. Krzywej 7, w Krakowie w godzinach 10:00-16:00. Rejestracja i kawa powitalna od 9:30.

9:30 ? 10:00 Rejestracja i kawa powitalna

10:00 ? 11:00

  • Wprowadzenie: Kim jesteśmy? Kilka słów o Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) ? Dorota Wolicka ? ekspert ZPP
  • Co wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć o elastycznych formach zatrudnienia? Wyniki badań ZPP w Małopolsce ? Dorota Wolicka ? ekspert ZPP
  • Koncepcja FLEXICURITY a elastyczne formy zatrudnienia ? Dorota Wolicka ? ekspert ZPP

11:00 ? 11:45 Umowy terminowe. Jakie korzyści? Jakie zagrożenia? ? adw. Daniel Reck

11:45 ? 12:15 Przerwa kawowa

12:15 ? 12:45 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca i praca na wezwanie ? adw. Daniel Reck

12:45 ? 13:30 Leasing pracowniczy, job-sharing i praca tymczasowa. Podstawy, elementy umowy, sposoby wykonywania, praktyczne przykłady dla pracodawców i pracujących ? adw. Daniel Reck

13:30 ? 14:30 Lunch

14:30 ? 15:00 Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia, o dzieło, umowa agencyjna. Podstawy prawne, szczegółowe regulacje w zakresie praw i obowiązków, praktyczne przykłady ? adw. Daniel Reck

15:00 ? 15:15 Praca nakładcza i pozostałe elastyczne formy zatrudnienia ? adw. Daniel Reck

15:15 ? 16:00 Podsumowanie konferencji i dyskusja ? moderator: Dorota Wolicka