Ważne zmiany w ustawie o KRS

23 Kwiecień 2018

W marcu weszła w życie – w swojej zasadniczej części – ważna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja m.in. wprowadza elektroniczny sposób przygotowywania i składania dokumentów finansowych, tworzy elektroniczne repozytoria dokumentów finansowych i wypisów aktów notarialnych, a także integruje system Krajowego Rejestru Sądowego z innymi systemami rejestrów handlowych Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Pełna dokumentacja KRS dostępna online

13 Kwiecień 2018

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło możliwość pobierania pełnej informacji KRS dla każdego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców. Dotychczas uzyskanie takiej informacji możliwe było jedynie po złożeniu stosownego wniosku w sądzie rejestrowym i uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 60 zł.

czytaj więcej

Wysokie odszkodowanie z tytułu wypadku samochodowego

3 Kwiecień 2018

300 000 zł – taką kwotę otrzyma klient kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w wyniku wypracowanej ugody z zakładem ubezpieczeń. To kolejny sukces kancelarii w odzyskiwaniu pieniędzy z tytułu wypadków samochodowych. Wypracowana ugoda to wynik merytorycznych i sprawnych negocjacji z zakładem ubezpieczeń.

czytaj więcej

Ponad 3 000 000 zł odzyskane dla klienta

21 Marzec 2018

Kolejny sukces kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w odzyskiwaniu dla klientów pieniędzy od kontrahentów. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził ponad 3 000 000 złotych tytułem zwrotu wcześniej zakupionego towaru, którego klient kancelarii nie mógł już odsprzedawać w związku z upływem jego przydatności. Po raz kolejny kluczowe znaczenie w odniesieniu tego sukcesu miała odpowiednio dobrana argumentacja prawna przez naszą kancelarię.

czytaj więcej

Przełomowy wyrok dla branży aptecznej

12 Marzec 2018

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy osiągnęła niebagatelny sukces w sporze z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Dnia 27 lutego 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie dotyczącej tzw. 1 proc. aptek posiadanych przed jednego przedsiębiorcę w województwie. NSA uznał, że przedsiębiorcy, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kupowali apteki, mogą zachować prawo do ich prowadzenia, nawet jeżeli w wyniku ich nabycia posiadają więcej niż 1 proc. aptek w województwie.

czytaj więcej

Technologiczny przełom w walce o odszkodowania za szkody górnicze

8 Marzec 2018

Satelitarny monitoring obniżeń terenu przy wykorzystaniu obrazów radarowych. Z takiej technologii korzysta Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy dzięki nawiązanej współpracy z firmą specjalizującą się w tej dziedzinie. Dzięki temu kancelaria posiada informacje o obniżeniach terenu, które może wykorzystywać w procesach sądowych dotyczących odszkodowań za szkody górnicze.

czytaj więcej

Kolejny sukces kancelarii w transakcji nabycia przedsiębiorstwa za kwotę 10 000 000 złotych

19 Luty 2018

Prawnicy kancelarii adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy zapewnili kompleksową obsługę prawną klientowi nabywającemu przedsiębiorstwo. Przede wszystkim nasi eksperci przygotowali efektywne badanie due diligence, które pozwoliło ocenić potencjalne ryzyka wynikające z transakcji. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych, które wyeliminowały ewentualne zagrożenia.

czytaj więcej