Szkolenie z zakresu czasu pracy dla klienta kancelarii

9 Maj 2019

Prawnicy kancelarii Duraj Reck i Partnerzy po raz kolejny przeprowadzili szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników jednego z klientów. Tematyka szkolenia obejmowała podstawowe informacje na temat czasu pracy, nadgodzin (w tym ich rozliczania), a także charakterystykę wprowadzonego sposobu organizacji czasu pracy w firmie. Uczestnicy szkolenia zachęcani byli do aktywności i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w celu opracowania dalszych instrukcji dotyczących czasu pracy.

czytaj więcej

Kancelaria pozywa nieuczciwych emitentów obligacji korporacyjnych

12 Kwiecień 2019

Wykup obligacji polega na spełnieniu przez emitenta określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Co do zasady, następuje on w terminie określonym w warunkach emisji. W przypadku braku spełnienia świadczeń pieniężnych w terminie, obligatariusz może żądać ich wcześniejszego wykupu.

czytaj więcej

Realizacja praw wynikających z RODO nie może być płatna

14 Marzec 2019

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przewiduje szereg praw przysługujących podmiotowi danych, czyli osobie, której dane są przetwarzane przez administratora danych. Natomiast administratorzy danych są zobowiązani do realizacji praw podmiotów danych, a co więcej – nie mogą żądać od podmiotu danych opłaty za podjęcie w tym zakresie czynności.

czytaj więcej

4 500 złotych kary zamiast 1 000 000 złotych dla klienta kancelarii

7 Marzec 2019

Prawnicy kancelarii reprezentują swoich klientów także w sprawach administracyjnych, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie postępowania. W związku z prowadzoną przez klienta działalnością, konieczny był udział prawników kancelarii w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Sanitarną, dotyczącym nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych – suplementów diety. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia mogła zostać nałożona na klienta kara pieniężna w wysokości ponad 1 000 000 złotych. 

czytaj więcej

Szpital ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne, których dopuścili się lekarz i położne podczas porodu i opieki okołoporodowej 

22 Luty 2019

Małoletni klient kancelarii Duraj Reck i Partnerzy otrzyma od jednego ze szpitali oraz jego ubezpieczyciela sumę pieniężną w wysokości 900 000 zł tytułem zadośćuczynienia, kwotę około 330 000 zł tytułem odszkodowania, kwotę około 160 000 zł tytułem skapitalizowanej renty oraz kwotę 7 400 zł tytułem comiesięcznej renty, a także ustalił odpowiedzialność pozwanych za skutki mogące powstać u małoletniego powoda w przyszłości. Tak postanowił Sąd I instancji.

czytaj więcej

Przybywa obcokrajowców pracujących w Polsce

29 Styczeń 2019

Klienci kancelarii coraz chętniej decydują się na angaż cudzoziemców, w tym m.in. obywateli Ukrainy, Indii czy Nepalu. Szczególnie popularne jest zatrudnianie fachowców z zagranicy w przedsiębiorstwach budowlanych oraz spawalniczych.

czytaj więcej

Przejęcie kontroli nad spółką akcyjną przez akcjonariusza

7 Styczeń 2019

Prawnicy Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w wyniku działań podjętych na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy doprowadzili do przejęcia kontroli nad spółką akcyjną przez akcjonariusza. W efekcie podjętych czynności przedstawiciele akcjonariusza objęli stanowiska w zarządzie spółki oraz organie nadzoru, przy zachowaniu statusu quo przedstawicieli pozostałych akcjonariuszy. Takie rozwiązanie przywróciło akcjonariuszowi transparentność w zakresie podejmowanych przez spółkę rozstrzygnięć, jak również umożliwia nadanie spółce odpowiedniej strategii biznesowej.

czytaj więcej