Kolejny sukces kancelarii: skuteczna skarga na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

18 Lipiec 2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za zasadną przygotowaną przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od towarów i usług. Klient otrzyma od organu podatkowego kwotę prawie 47 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

czytaj więcej

4-letnia batalia warta 8 000 000 zł rozstrzygnięta na korzyść klienta

10 Lipiec 2018

Kolejny sukces kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w postępowaniu o zwrot zadatku w podwójnej wysokości, o wartości 8 000 000 zł. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił po 4-letniej batalii prawnej roszczenia kupującego nieruchomość, który przy zawarciu umowy przedwstępnej zapłacił sprzedającemu 4 000 000 zł zadatku i w związku z brakiem spełnienia warunków prawnych przewidzianych umową, odstąpił od niej. 

czytaj więcej

Dane osobowe pod okiem kamer

27 Czerwiec 2018

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pojawiła się również długo wyczekiwana nowa Ustawa o ochronie danych osobowych, implementująca RODO do polskiego porządku prawnego. Jedna z pierwszych interpretacji, jaką wydał Prezes nowo utworzonego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), dotyczy monitoringu wizyjnego. Zagadnienie to budziło wiele wątpliwości z uwagi na fakt, że stosowanie monitoringu wizyjnego jako formy nadzoru nad osobami, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. 

czytaj więcej

Ważne zmiany w ustawie o KRS

23 Kwiecień 2018

W marcu weszła w życie – w swojej zasadniczej części – ważna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja m.in. wprowadza elektroniczny sposób przygotowywania i składania dokumentów finansowych, tworzy elektroniczne repozytoria dokumentów finansowych i wypisów aktów notarialnych, a także integruje system Krajowego Rejestru Sądowego z innymi systemami rejestrów handlowych Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Pełna dokumentacja KRS dostępna online

13 Kwiecień 2018

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło możliwość pobierania pełnej informacji KRS dla każdego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców. Dotychczas uzyskanie takiej informacji możliwe było jedynie po złożeniu stosownego wniosku w sądzie rejestrowym i uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 60 zł.

czytaj więcej

Wysokie odszkodowanie z tytułu wypadku samochodowego

3 Kwiecień 2018

300 000 zł – taką kwotę otrzyma klient kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w wyniku wypracowanej ugody z zakładem ubezpieczeń. To kolejny sukces kancelarii w odzyskiwaniu pieniędzy z tytułu wypadków samochodowych. Wypracowana ugoda to wynik merytorycznych i sprawnych negocjacji z zakładem ubezpieczeń.

czytaj więcej

Ponad 3 000 000 zł odzyskane dla klienta

21 Marzec 2018

Kolejny sukces kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w odzyskiwaniu dla klientów pieniędzy od kontrahentów. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził ponad 3 000 000 złotych tytułem zwrotu wcześniej zakupionego towaru, którego klient kancelarii nie mógł już odsprzedawać w związku z upływem jego przydatności. Po raz kolejny kluczowe znaczenie w odniesieniu tego sukcesu miała odpowiednio dobrana argumentacja prawna przez naszą kancelarię.

czytaj więcej

Przełomowy wyrok dla branży aptecznej

12 Marzec 2018

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy osiągnęła niebagatelny sukces w sporze z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Dnia 27 lutego 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie dotyczącej tzw. 1 proc. aptek posiadanych przed jednego przedsiębiorcę w województwie. NSA uznał, że przedsiębiorcy, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kupowali apteki, mogą zachować prawo do ich prowadzenia, nawet jeżeli w wyniku ich nabycia posiadają więcej niż 1 proc. aptek w województwie.

czytaj więcej