Aktualności

19/07/2013

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej niezgodne z konstytucją

18 lipca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie SK 18/09, w którym uznał przepis art. 20 ust.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? dotyczący sposobu obliczania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ? za niezgodny z konstytucją.

Ponadto trybunał uznał również, że niezgodny z konstytucją jest przepis art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, który przewiduje przedawnienie zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.

Przedmiotem sprawy była również ocena zgodności z konstytucją innych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przede wszystkim art.30 ust.1 pkt 7 ustawy, przewidującego wysokość opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 75% dochodu. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jednak stanowiska skarżącej, iż przepis ten narusza przepisy ustawy zasadniczej, wskazując, iż: ?Podatek od dochodów nieujawnionych stanowi nadzwyczajną reakcję ustawodawcy na zjawisko zatajania uzyskiwanych przez podatnika przychodów, a wysoka stawka tego podatku pełni dwie funkcje: rekompensacyjną i prewencyjną”.