Kategoria: Aktualności

Wojewoda uchyla studium Bierunia

Dzięki prężnemu zaangażowaniu w sprawę zainicjowaną przez mieszkańców Bierunia oraz sile merytorycznych argumentów w dniu 31 maja 2013 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

Kancelaria w niniejszej sprawie wysłała 36 wniosków o wyrażenie opinii w przedmiocie uchwalonego studium, a otrzymane odpowiedzi stanowiły niezwykle istotne narzędzie argumentacji w podjętym dyskursie.