Obowiązek zachowania tajemnicy jest jedną z rękojmi należytego wykonywania zawodu adwokata, który również z tego powodu uznawany jest za zawód zaufania publicznego.