Coraz ostrzejszy spór pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi apteki a organami inspekcji farmaceutycznej – dotyczy sytuacji gdy podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych. O problemie piszą prawnicy z Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy.