Media o nas

Prawo.pl: Kara umowna za niezrealizowanie obrotów może być nieważna

Za każdym razem, gdy w umowie zastrzegana jest kara umowna, strony powinny precyzyjnie wskazać tytuł do jej naliczenia, np. nienależyte wykonanie umowy lub jednego ze świadczeń, do których dłużnik jest zobowiązany, wadliwość przedmiotu świadczenia, opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu świadczenia, wskazując przy tym określoną jej wysokość albo sztywne kryterium odniesienia – twierdzi radca prawny Bartosz Halejak z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Zobacz publikację

Wiadomości Handlowe: Możliwe są potrącenia od składki minimalnej

Minimalna stawka godzinowa ustalana jest sztywno przez resort pracy, a jej przestrzeganie kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Ta dopuszcza potrącenia, nie może mieć to jednak charakteru systemowego.

Zobacz publikację

Polska Głos Wielkopolski: Jakie dane musimy udostępnić przyszłemu pracodawcy?

Po kilkunastu miesiącach obowiązywania RODO pracodawcy doczekali się nowelizacji przepisów kodeksu pracy. Jakie prawa i obowiązki zapisano po stronie pracowników i pracodawców?

Zobacz publikację

Jakie dane musimy udostępnić (przyszłemu) pracodawcy?

Po kilkunastu miesiącach obowiązywania RODO polscy pracodawcy doczekali się nowelizacji przepisów kodeksu pracy. Wprowadzono m.in. katalog informacji, jakie pracodawca zobowiązany jest pozyskiwać od kandydatów do pracy na etapie rekrutacji bądź pracowników w momencie zatrudnienia. Oznacza to jednocześnie, że kandydaci i pracownicy muszą takich informacji udzielić. Z udostępniania niektórych danych zostaliśmy jednak zwolnieni całkowicie.

Zobacz publikację

PulsBiznesu.tv: Młodzi stawiają na samozatrudnienie

Wszyscy pracujemy przede wszystkim dla pieniędzy, ale pracujemy też dla atmosfery, dla satysfakcji. Wielu pracowników będzie godziło się na gorsze uposażenia, niższe pieniądze w zamian za to, że w pracy panuje fajna atmosfera, pracują w fajnym zespole, mają elastyczny czas pracy. Wielu pracowników, ale też współpracowników woli pracować w modelu B2B, woli być pracodawcą samym dla siebie – powiedział mecenas Daniel Reck dla „Pulsu Biznesu” podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Zobacz materiał video.

Zobacz publikację

Gazeta Wyborcza: Zmiany w prawie pracy

Nowy system oszczędzania na emeryturę, wzmocnienie pozycji związków zawodowych w przedsiębiorstwach, koniec z fikcją okresowych szkoleń BHP dla urzędników i pracowników biurowych – to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy, które zaczęły obowiązywać z początkiem roku.

Zobacz publikację

Dziennik Gazeta Prawna: Pracownik zostanie dłużej z dzieckiem? Dyrektywa rodzicielska to dla nas wyzwanie

Zapłacimy rodzicom za cztery miesiące urlopu wychowawczego, albo ustalimy, że matka i ojciec będą mieć po dwa miesiące rodzicielskiego na wyłączność – to jeden z dylematów, przed którymi stawia nas nowa unijna dyrektywa. Być może polski rząd wybierze trzecią drogę.

Zobacz publikację

Dziennik Gazeta Prawa: Bomba w Biedronce nie zatrzyma zakupów

Sieć handlowa nękana jest fałszywymi alarmami bombowymi. Niektórzy kierownicy placówek otrzymali zakaz ewakuowania sklepów nawet w przypadku otrzymania informacji o zamachu.

Zobacz publikację

GazetaPrawna.pl: Błąd medyczny – pacjent może i powinien ubiegać się o odszkodowanie

Naruszenie integralności cielesnej polegającej na naruszeniu tkanek organizmu lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego”, może dla pacjenta oznaczać szereg negatywnych skutków. Począwszy od bólu fizycznego, cierpienia, przez kosztowane leczenie, rehabilitację, aż po utratę możliwości pracowania i zarabiania. Obowiązujące przepisy prawa przewidują skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych poszkodowanemu pacjentowi świadczeń pieniężnych.

Zobacz publikację

Dziennik Gazeta Prawna: Koniec uwłaszczeniowej patologii

Zeszłoroczne zakusy gmin na podwyższanie opłat za użytkowanie wieczyste są na cenzurowanym. Rząd chce położyć im kres, nawet stosując prawo wstecz. Samorządowcy grzmią, że to populistyczna zagrywka.

Zobacz publikację