Eksperci zewnętrzni

Adam Hellwig

Doradca podatkowy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie dla dużych podmiotów. Obsługuje klientów z różnych branż, w tym z sektora energetycznego, spółek produkcyjnych i usługowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem od nieruchomości, restrukturyzacjach oraz postępowaniach podatkowych.

Eksperci zewnętrzni