Eksperci zewnętrzni

Lidia Zacharko

prof. dr hab. nauk prawnych

prof. dr hab. nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Jest autorką  publikacji z zakresu nauki o administracji, prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, publicznego prawa gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i  wybranych krajach europejskich.    Specjalizuje się w tematyce prywatyzacji zadań publicznych oraz oddziaływania administracji i prawa na gospodarkę, tj. ponad 200 publikacji  (monografie, artykuły, studia, glosy). 

Eksperci zewnętrzni