Eksperci zewnętrzni

zdjecia bkp boz web

Bożena Konieczny

ekspert ds. gospodarki przestrzennej i rewitalizacji

Pracuje zawodowo ponad 20 lat. Na terenie Śląska, wpisała się w środowisko urbanistyczne tego regionu jako jego współtwórca, poprzez szeroką działalność projektową w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, realizacyjną i popularyzatorską – wnosząc twórczy wkład w planowany i realizowany kształt przestrzenny woj. śląskiego.

Bożena Konieczny jest autorem bądź współautorem wielu opracowań planistycznych, obejmujących wszystkie generacje planów miejscowych; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wielu miast i gmin. Wykonała strategie mieszkaniowe i strategie rozwoju dla miast, kilkaset miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast takich jak: Lubliniec, Poraj, Świętochłowice, Ruda Śląska, Chorzów, Będzin, Oświęcim, Koszęcin, Myszków, Nowy Targ, Łapsze Niżne, Rabka Zdrój, Wadowice, Katowice, Siemianowice,  Rudziniec, Jędrzejów, Blachownia, Cieszyn, Racibórz, Racławice, Psary, Tarnów, Mstów, Oświęcim. Co roku nadzoruje wykonanie ok. 1500 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, które przygotowano dla takich miast jak Miechów, Chęciny, Poraj, Koszęcin, Proszowice, Bełchatów, Wojkowice, Świerklaniec, Miasteczko, Czeladź, Świlcza, Strzyżów, Boguchwała, Koziegłowy, Szaflary oraz wielu innych.  Działania zawodowe obejmują również szereg znaczących opracowań studialnych i problemowych o znaczeniu regionalnym, w tym: „Program Zagospodarowania Przestrzenią Ziemi Rybnickiej”, „Program restrukturyzacji i rozbudowy zasobów leśnych Górnego Śląska”, „Program Rewitalizacji miasta Będzina”, Strategie mieszkaniowe. Opracowania te były często pionierskie pod względem metody i metodologii rozwiązywanych problemów, a ich skuteczność zaowocowała wzmocnieniem polityki regionalnej, kluczowych stref działalności interwencyjnej regionu, w tym ochrony wartości przyrodniczej i kulturowej.      Prawidłowość przyjętych metod i nowatorskość rozwiązań tych opracowań, zyskały wysoką ocenę samorządów gminnych i środowiska urbanistycznego. Duże uznanie władz samorządowych i społeczności lokalnej, zyskały również liczne opracowania architektoniczno-budowlane.

Pracując przez 13 lat  w charakterze Urbanisty Miejskiego w jednym ze śląskich miast mając pod swym kierunkiem działania urzędu związane z gospodarką gruntami, gospodarką lokalami, zagospodarowaniem przestrzennym oraz działania projektowe  finansowane ze środków unijnych. B. Konieczny była jednym z głównych kreatorów i wykonawców procesów rewitalizacyjnych w ramach tworzenia i realizacji Programu Rewitalizacji dla tego miasta (publikacja: Urbanista Nr 10 /34/, październik 2005 r., str. nr 23-26). W ramach pracy jako samorządowiec w roku 2000 zdobyła Mistrzostwo Polski Pracowników Samorządowych i Radnych .. w pływaniu…

Jej osiągnięcia twórcze obejmują lub obejmowały także działalność szkoleniowo-popularyzatorską, konsultacyjną, działalność dydaktyczną w tym działalność dydaktyczną związaną z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach.  Ponad 20-lat prowadziła autorską pracownię rysunku- a prace przekazuje na lokalne aukcje. Jako doradca jest w kilkunastu Gminnych Komisjach Urbanistyczno-Architektonicznych (w tym w komisjach jako przewodnicząca). Potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy są liczne opinie –w tym władz samorządowych, którzy wysoko oceniają Jej profesjonalizm, skuteczność działania, umiejętności doradcze i trafność w rozwiązywaniu trudnych problemów miasta i regionu. Osiągnięcia twórcze w planowaniu przestrzennym, projektowaniu urbanistycznym, architektonicznym i realizacyjnym, dbałość o stałe podnoszenie społecznej rangi zawodu, a także kultura osobista, zaangażowanie i sumienność wykonywanej pracy – uzyskały uznanie środowiska urbanistycznego w tym Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, gdzie przez okres jednej kadencji była członkiem zarządu. 

Prywatnie szczęśliwa żona oraz mama dwóch wspaniałych córek.

Eksperci zewnętrzni