Bartosz Sokół

Pełni funkcję syndyka masy upadłości, a także prezesa zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zaangażowany w wiodącej roli w szereg skutecznie zrealizowanych procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z różnych branż, w tym spółek notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniem niewypłacalności, restrukturyzacją sądową, przygotowaną likwidacją (pre-pack), a także z ekonomiczno-zarządczą interpretacją zdarzeń gospodarczych w kontekście przestępstw gospodarczych.

Na co dzień zarządza wiodącą kancelarią restrukturyzacyjną, która zajęła w latach 2020 i 2021 III miejsce w Rankingu Kancelarii Prawnych w kategorii Nowe Prawo Restrukturyzacja, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita, a w 2022 r. otrzymała rekomendację w obszarze niewypłacalności w rankingu Forbes Polska Poland’s Best Law Firms 2022 (101 najlepszych kancelarii w Polsce).

W charakterze eksperta doradza kancelariom prawnym obsługującym dłużników, wierzycieli i inwestorów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także menedżerom niewypłacalnych spółek. Reprezentuje Klientów w wielu postępowaniach pre-packowych, mając w tym obszarze wymierne sukcesy (m.in. zatwierdzenie przez Sąd wniosku pre-pack o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych w branży nieruchomości lub skutecznie przeprowadzony pre-pack w branży usług IT). Reprezentował konsumenta w jednym z pierwszych w Polsce pre-packów w upadłości konsumenckiej.

Członek Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda, a także Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Stały prelegent szkoleń i wydarzeń z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Autor wielu opublikowanych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W 2022 r. nominowany do naród w prestiżowym konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022”.