Aktualności

26/01/2024

Kapitał zakładowy Spółki Ruch Chorzów S.A. podwyższony

22 stycznia 2023 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji 6 emisji akcji spółki Ruch Chorzów S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Jest to pomyślne ukończenie długotrwałego procesu konwalidacji wcześniejszych, nieskutecznych, emisji akcji tej Spółki, których rejestracji odmówił sąd rejestrowy. Dzięki temu spółce udało się uzyskać podwyższenie kapitału zakładowego (z 54 mln zł do 69 mln zł) oraz uniknąć obowiązku zwrotu wkładów wniesionych na poczet nieskutecznych podwyższeń.

Proces prowadzili adwokat Tomasz Kowolik oraz aplikantka adwokacka Magdalena Czech.