Zasady i tryb postępowania w sprawie szkód górniczych

19 marzec 2019

Właściciel nieruchomości nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec działalności górniczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa, może jednak żądać naprawienia szkody wyrządzonej wskutek takiej działalności. Odpowiedzialność za tego rodzaju szkody ponosi podmiot prowadzący kopalnię.

czytaj więcej