Zasiedzenie nieruchomości

17 sierpień 2020

Instytucję zasiedzenia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Zasiedzenie jest pierwotnym i nieodpłatnym sposobem nabycia prawa własności przez upływ czasu. Nabycie prawa własności do nieruchomości powstaje z mocy samego prawa, w związku z czym nie jest konieczne składanie oświadczeń woli, czy podejmowanie jakichkolwiek innych czynności w celu jego nabycia. Nie wymaga ono jakiegokolwiek ekwiwalentu.

czytaj więcej

Co warto wiedzieć o zasiedzeniu nieruchomości?

20 grudzień 2018

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji przewidzianych w polskim prawie cywilnym. Pozwala bowiem wskutek nieprzerwanego posiadania nieruchomości, na zostanie jej właścicielem – i to nawet przez osoby, które zasiedzenia dokonują w złej wierze.

czytaj więcej