Nawet do 3 lat więzienia za nieujawnienie przestępstwa pedofilii

28 marzec 2019

Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 15 roku życia wciąż nie została dokładnie zdefiniowana. Bez wątpienia duży wpływ na to ma fakt, że przestępstwo wymierzone jest przeciwko bardzo młodym osobom, które w wyniku przeżywanej traumy, często nie są w stanie poinformować dorosłych o tym, czego doświadczyły. Dlatego tak istotne jest stworzenie rozwiązań prawnych, które sprzyjałyby zwiększeniu ilości ujawnianych przypadków pedofilii. Pierwszy krok w tym kierunku może stanowić zeszłoroczna nowelizacja kodeksu karnego. 

czytaj więcej