Dokapitalizowanie spółki kapitałowej przez wspólnika

20 Luty 2017

W działalności spółek kapitałowych często pojawia się moment, w którym konieczne jest ich dokapitalizowanie. Może to nastąpić na przykład w związku z przejściowymi problemami finansowymi albo w związku z planowaną inwestycją. W jaki sposób można dokapitalizować spółkę i na co zwracać uwagę?  

czytaj więcej

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

17 Styczeń 2017

Nie ulega wątpliwości, że wspólnicy odgrywają w spółce z o.o. fundamentalną rolę, o czym zresztą pisaliśmy niedawno na naszym blogu (wpis pt. „Prawa i obowiązki wspólników”). Mimo tego w określonych sytuacjach może zdarzyć się tak, że wspólnik – niezależnie od własnej woli – zostanie ze spółki wyłączony.

czytaj więcej

Wniesienie wkładu do spółki

29 Grudzień 2016

Założenie spółki osobowej jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładów przez jej wspólników. Wkłady mają najczęściej charakter pieniężny, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ich przedmiotem były ruchomości, świadczenie pracy czy usług bądź też nieruchomość. W tym ostatnim przypadku jeszcze niedawno w praktyce pojawiało się wiele wątpliwości co do formalności jakich należało dochować, aby skutecznie przenieść własność nieruchomości ze wspólnika na spółkę. O co należy zadbać aby nasz wniosek o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości na rzecz nowo założonej spółki osobowej był skuteczny – tłumaczymy poniżej.

czytaj więcej

Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.

23 Listopad 2016

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywanie fuzji lub przejęć odbywa się poprzez przeprowadzenie określonych operacji na udziałach. Kluczową rolę w tego typu transakcjach odgrywają zatem właściciele tych udziałów, tj. wspólnicy. Pełnienie nadrzędnej roli w spółce wiąże się dla nich nie tylko z licznymi prerogatywami, lecz również generuje odpowiedzialność. Jakie są prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.?

czytaj więcej

Czy spółka kapitałowa musi mieć zarząd?

4 Listopad 2016

Parokrotnie poruszaliśmy na blogu kwestie dotyczące zarządu spółek kapitałowych i jego członków. Nie ulega wątpliwości, że w spółce z o.o. i akcyjnej organ ten odgrywa niebagatelną rolę. Co się jednak dzieje w przypadku, gdy zarząd faktycznie nie istnieje?

czytaj więcej

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej

22 Wrzesień 2016

Procesy fuzji i przejęć dotyczą nie tylko spółek kapitałowych, ale również (i to coraz częściej) spółek osobowych, w szczególności spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Jakie są możliwości przejęcia spółki osobowej? Jakie się wiążą z tym ryzyka i obowiązki?

czytaj więcej

Pułapki prawne przy przeniesieniu przedsiębiorstwa

19 Sierpień 2016

Jakiś czas temu pisaliśmy o aporcie przedsiębiorstwa i związanych z nim korzyściach. Zasygnalizowaliśmy też niebezpieczeństwa związane z wnoszeniem aportu. Dziś postanowiliśmy poświęcić więcej uwagi prawnym pułapkom przy wnoszeniu aportu i ogólnie czynnościom prawnym dotyczącym zbycia przedsiębiorstwa.

czytaj więcej