Ogromne zmiany w kodeksie pracy

6 Styczeń 2019

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia, skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych czy ograniczenie obowiązków BHP – to tylko kilka ze zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 w ramach nowelizacji prawa pracy. Jakie obowiązki od kilku dni spoczywają na pracodawcach i pracownikach?

czytaj więcej

Co warto wiedzieć o zasiedzeniu nieruchomości?

20 Grudzień 2018

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji przewidzianych w polskim prawie cywilnym. Pozwala bowiem wskutek nieprzerwanego posiadania nieruchomości, na zostanie jej właścicielem – i to nawet przez osoby, które zasiedzenia dokonują w złej wierze.

czytaj więcej

Podwójne dno podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste

10 Grudzień 2018

Wchodząca w życie 1 stycznia 2019 r. ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność ucieszyła wielu Polaków. Problem w tym, że Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego nie zamierzają łatwo oddać swoich gruntów nowym właścicielom. Znalazły już na to sposób ? podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste. Podwyżka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste np. z 20 złotych do 300 złotych spowoduje, że wysokość opłaty za przekształcenie w prawo własności zamiast 400 złotych wyniesie 6000 złotych.

czytaj więcej

Sąd może skrócić zakaz prowadzenia pojazdów o połowę

28 Listopad 2018

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 42 kk.). Celem zakazu jest tymczasowe, a w skrajnych przypadkach permanentne, wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 

czytaj więcej

Skutki zaostrzenia przepisów dotyczących warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności

21 Listopad 2018

1 lipca 2015 roku nastąpiła gruntowna reforma kodeksu karnego. Nowelizacją objęte zostały m. in. przepisy dotyczące stosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Ustawodawca zaostrzył przesłanki zawieszenia wykonania kary wprowadzając zasadę zgodnie, z którą sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym rok (poprzednio 2 lata) i tylko w przypadku, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Nie ma znaczenia czy sprawca był uprzednio skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, czy też w zawieszeniu, podobnie jak bez znaczenia jest wymiar kary. Każdy przypadek uprzedniego skazania na karę pozbawienia wolności wyklucza możliwość zawieszenia kary za kolejne przestępstwo.

czytaj więcej

Zasady reprezentacji w spółce kapitałowej

24 Październik 2018

Wydawać by się mogło, że ustalenie sposobu reprezentacji spółki jest sprawą prostą i bezproblemową. W rzeczywistości jednak ta kwestia, choć prawnie jednoznaczna i oczywista, jest źródłem nieporozumień i niezasadnych oczekiwań ze strony kontrahentów, a nawet organów administracji. Zatem jak wygląda reprezentacja spółki kapitałowej i jak radzić sobie z pojawiającymi się problemami?

czytaj więcej

Automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.

18 Czerwiec 2018

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują dwa tryby umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadniczo udziały te mogą być umorzone dobrowolnie ? po wyrażeniu zgody przez wspólnika oraz przymusowo. Jednym z rodzajów umorzenia przymusowego jest umorzenie na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia. Taki rodzaj umorzenia nazywany jest umorzeniem automatycznym. Istotę przedmiotowej instytucji przedstawiamy w niniejszym wpisie. 

czytaj więcej

Ważne zmiany w ustawie o KRS

13 Kwiecień 2018

15 marca 2018 r. weszła w życie, w swej zasadniczej części, ważna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem zmian oraz ich skutków.

czytaj więcej