Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej? Jak najbardziej

16 Wrzesień 2019

Za niespełna miesiąc – 13 października 2019 roku – odbędą się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Do minionego piątku chętni do pracy w komisjach wyborczych musieli zgłaszać swoje kandydatury. Diety dla członków komisji mogą wynosić od około 350 do 500 złotych. Jak zwykle powoływanie komisji wzbudza wiele emocji i wątpliwości.

czytaj więcej

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 2019

26 Sierpień 2019

Użytkowanie wieczyste to cywilne majątkowe podmiotowe prawo rzeczowe o charakterze terminowym i odpłatnym. Po raz pierwszy do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzone przez ustawę z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Obecnie uregulowane jest w księdze drugiej Kodeksu cywilnego (dalej: kc) – własność i inne prawa rzeczowe, stanowiąc osobną obok prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych konstrukcję.

czytaj więcej

Formalności spadkowe – gdzie i jak je sprawnie załatwić?

19 Sierpień 2019

W chwili śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku. Jest to moment, w którym dochodzi do nabycia spadku z mocy prawa, co oznacza, że dziedziczenie następuje niezależnie od tego czy został sporządzony dokument je potwierdzający. Ze względów praktycznych dla spadkobiercy ważne jest jednak, by legitymować się wobec osób trzecich dokumentem potwierdzającym nabycie spadku. Wykazanie, że jest się spadkobiercą jest potrzebne na przykład, gdy chcemy swobodnie dysponować zawartością spadku, sprzedać odziedziczoną nieruchomość, wpisać swoje prawo do księgi wieczystej, czy na przykład dochodzić należności od dłużników. Potwierdzenie, że jesteśmy spadkobiercami możemy nabyć w dwojaki sposób. 

czytaj więcej

Umowa o pracę na zastępstwo

12 Sierpień 2019

Do lutego 2016 roku w Kodeksie pracy funkcjonował osobny rodzaj umowy – tzw. umowa na zastępstwo. Umowa taka zawierana była, jeżeli zachodziła konieczność zastępowania pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca zawierał umowę na okres nieobecności konkretnego pracownika, a umowa rozwiązywała się na dzień przed powrotem dotychczas nieobecnego pracownika do pracy.

czytaj więcej

Pozew rozwodowy – na co zwrócić uwagę?

29 Lipiec 2019

Została podjęta decyzja o rozwodzie? A może dopiero zastanawiasz się, od czego zacząć? W każdym razie uważasz, że nastąpił koniec małżeństwa i nie ma już od tego odwrotu. Zasada jest jedna: tylko i wyłącznie sąd może orzec, że wasze małżeństwo zostało rozwiązane. Od czego zatem zacząć sprawę rozwodową? Od dobrze sporządzonego pozwu. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przygotować się do sprawy.

czytaj więcej

Odszkodowanie za nieudane wakacje

8 Lipiec 2019

Ponad 20 milionów Polaków wybiera się na wakacje. 48 proc. obiera kurs zagraniczny, 52 proc. – polski (badania Ipsos Polska). Każdy wyjeżdża z nadzieją, że to będą bardzo udanego wczasy. W końcu to tych kilka dni w roku, podczas których chcemy zapomnieć o codzienności, obowiązkach i troskach. Często jednak, gdy docieramy do celu naszej podróży okazuje się, że miejsce, które miało być naszym „rajem na ziemi” przypomina bardziej koszmarny sen, z którego chcemy się jak najszybciej obudzić. Czy za nieudane wakacje należy nam się odszkodowanie? 

czytaj więcej

Jakie dane musimy udostępnić (przyszłemu) pracodawcy?

21 Czerwiec 2019

Po kilkunastu miesiącach obowiązywania RODO polscy pracodawcy doczekali się nowelizacji przepisów kodeksu pracy. Wprowadzono m.in. katalog informacji, jakie pracodawca zobowiązany jest pozyskiwać od kandydatów do pracy na etapie rekrutacji bądź pracowników w momencie zatrudnienia. Oznacza to jednocześnie, że kandydaci i pracownicy muszą takich informacji udzielić. Z udostępniania niektórych danych zwolnieni zostaliśmy całkowicie.

czytaj więcej

Nie wszystek zażalę – czyli o art. 380 k.p.c.

7 Czerwiec 2019

Nie każde orzeczenie sądu rozpoznającego sprawę cywilną musi być wyrokiem, który ma na celu rozstrzygnięcie sporu pomiędzy stronami. Jak bowiem wskazano w art. 354 k.p.c.: Jeżeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, sąd wydaje postanowienie. Część postanowień podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, podobnie jak wyroki podlegają apelacji. Zasadą opisaną w art. 394 § 1 k.p.c. jest to, że zażaleniu do sądu II instancji podlegają postanowienia sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie, lub gdy przepis wprost pozwala takie postanowienie zaskarżyć.

czytaj więcej

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

31 Maj 2019

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać dokonane pracownikowi w formie pisemnej, z podaniem przyczyny konkretnej, prawdziwej i uzasadniającej. Sama przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy (wyrok SN z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt I PK 155/15). 

czytaj więcej

Fotowoltaika – przepisy prawne obowiązujące w 2019 roku

24 Maj 2019

Coraz więcej osób i firm w Polsce decyduje się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii inwestując np. w instalacje fotowoltaiczne. Proces inwestycyjny wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia szeregu formalności wynikających z przepisów prawa, szczególnie w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do produkcji energii w celach dystrybucyjnych. W tym wpisie przedstawiamy kluczowe aspekty prawne w przedmiotowym zakresie.

czytaj więcej