Zespół

Katarzyna Wojciechowska

Associate

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

W Kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych (zwłaszcza podmiotów z branż medycznej i farmaceutycznej). Specjalizuje się w sprawach o tzw. błędy medyczne i reprezentuje klientów zarówno po stronie pacjenta, jak i lekarza oraz podmiotu leczniczego. 

Uczestniczy w obsłudze procesów fuzji i przejęć (M&A) w szczególności dla podmiotów z sektora medycznego i farmaceutycznego, w tym w przygotowywaniu badań due diligence.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się także obsługą w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi procesy wdrożeniowe RODO, audyty zgodności z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników i Inspektorów Ochrony Danych z zakresu ochrony danych osobowych, a także wykonuje obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Wcześniej przez wiele lat związana z jednostką administracji rządowej zespolonej, gdzie zdobywała doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych przeciwko przedsiębiorcom, w przedmiocie naruszeń z zakresu transportu drogowego oraz w zakresie kontroli wydawania uprawnień do wykonywania przewozów drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Biegle posługuje się językiem hiszpańskim.

Zespół