Kategoria: Zespół

Michał Noga

Lawyer

Uczestniczy w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego. W kręgu zainteresowań pozostaje również prawo cywilne i gospodarcze.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przed inspekcją farmaceutyczną i sądami administracyjnymi. Uczestniczy także w analizie umów oraz sporządzaniu opinii prawnych.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.