Kategoria: Zespół

Wiktoria Sydorowska

Associate

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Semestr studiów prawniczych ukończyła na uniwersytecie w Hiszpanii (Universidad de Salamanca). Odbywała również staże zagraniczne ? w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w brytyjskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.