Kategoria: Zespół

Patrycja Bolkowska

Associate

Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w tworzeniu i redagowaniu umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych od ubezpieczycieli na etapie przedsądowym i sądowym, w tym z tytułu szkód osobowych i majątkowych.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów spędziła dwa semestry na Wydziale Prawa Università degli Studi di Padova w ramach programu Erasmus. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Posługuje się językiem angielskim i włoskim.