Zespół

Patrycja Bolkowska

Associate

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów spędziła dwa semestry na Wydziale Prawa Università degli Studi di Padova w ramach wymiany studentów programu Erasmus. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pozytywnie złożyła egzamin na brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Ponadto ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa farmaceutycznego, zamówień publicznych oraz ubezpieczeń gospodarczych.  

W Kancelarii głównie zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów branży farmaceutycznej, automotive, budowlanej,  usługowej, działalności klubów sportowych oraz osób fizycznych. W swojej praktyce zawodowej realizuje w szczególności następujący zakres usług:

·      Bierze czynny udział w obsłudze klientów branży farmaceutycznej. Cechuje się doświadczeniem zdobytym w zakresie obsługi aptek, w szczególności zakresie występowania przed organami inspekcji farmaceutycznej, wdrażania procesów z zakresu usług oraz opieki farmaceutycznej w aptekach. 

·      Bierze udział w badaniach due diligence.

·      Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w tworzeniu i redagowaniu umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych. 

·      Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych od ubezpieczycieli na etapie przedsądowym i sądowym, w tym z tytułu szkód osobowych i majątkowych. 

·      Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami w sprawach gospodarczych oraz w zakresie w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych (tzw. szkód górniczych). 

·      Zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach usług z zakresu zamówień publicznych m.in. sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), reprezentuje wykonawców przed KIO, uczestniczy w sporach z zamawiającym, zapewnienia prawną i formalną poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne czy zajmuje się badaniem przygotowanych ofert.

Posługuje się językiem angielskim. 

Zespół