Kategoria: Zespół

Magdalena Czech

Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu umów. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo konsumenckie, a także prawo karne. Posługuje się językiem angielskim.