Kategoria: Zespół

Paweł Garbas

Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz korporacyjnym.

Posiada doświadczenie w opiniowaniu umów handlowych, a także w analizie zagadnień z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz prawa farmaceutycznego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Posługuje się językiem angielskim.