Audyty prawno-podatkowe

Audyty prawno-podatkowe

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów prawno-podatkowych. Na zlecenie naszych klientów – w ramach przeprowadzanych badań audytów prawno-finansowych – pracownicy kancelarii dokonują analiz stanu prawnego pod kątem ewentualnych zagrożeń oraz oceny ryzyka. Identyfikacja nieprawidłowości pozwala zaproponować oraz wdrożyć systemy naprawcze, które mogą znieść lub znacząco ograniczyć istniejące ryzyka prawne. Analiza stanu prawnego badanego podmiotu pozwala nam na sformułowanie wniosków oraz wskazanie elementów, które wymagają korekty, tak aby usprawnić funkcjonowanie danego podmiotu. Przeprowadzane przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy badania prawne połączone są zazwyczaj z planowanymi przez naszych klientów transakcjami nabycia lub zbycia danego podmiotu czy też przejęcia lub połączenia go z innym podmiotem. Rzetelne przeprowadzenie audytu prawno-podatkowego daje możliwość przygotowania optymalnego modelu planowanej transakcji, a także pozwala na wypracowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej.