Prawo pracy

Prawo pracy

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Usługi świadczone przez naszą kancelarię w zakresie prawa pracy obejmują zarówno indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy, naszymi klientami są zaś i pracodawcy, i pracownicy oraz ich zrzeszenia. Naszych klientów-pracodawców wspomagamy w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania z pracownikiem aż do wygaśnięcia, a także po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, w tym w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu pracodawcy w sporze z pracownikiem. Świadczymy także kompleksowe doradztwo w zakresie: relacji ze związkami zawodowymi, fuzji i przejęć związanych z migracją personelu, sporów zbiorowych, konsultacji z reprezentacją pracowników, innych spraw związanych ze stosunkiem pracy. Kancelaria przygotowuje i opiniuje projekty wszelkich aktów prawa pracy, w tym umów, regulaminów, statutów i zarządzeń określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W przypadku planowanych zwolnień, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, kancelaria przeprowadza audyty oceniające dopuszczalność, zgodność z prawem, zasadność oraz możliwość wystąpienia określonych skutków czynności podejmowanych przez pracodawcę. Świadczymy również pomoc prawną w kwestiach optymalizacji zatrudnienia pod względem rozkładu czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, a także pomoc prawną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.