Kategoria: Specjalizacje

Dochodzenie roszczeń i windykacja należności

W panujących realiach gospodarczych zmorą przedsiębiorców jest windykacja roszczeń, a w szczególności windykacja należności z tytułu zaległych i nieopłaconych faktur. Pozornie prosta i łatwa ścieżka windykacji należności w rzeczywistości okazuje się długą, żmudną i wyboistą drogą, a dotarcie do celu, jakim jest wyegzekwowanie całej należności, jest skomplikowane. Trudności finansowe wielu przedsiębiorców-dłużników oraz utrwalone przez nich sposoby unikania płacenia należności i przedłużania postępowań sprawiają, że wielu przedsiębiorców-wierzycieli zaczyna zmagać się z trudnościami finansowymi, spowodowanymi niewyegzekwowanymi należnościami. Zespół prawników pracujących w kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych, w tym przede wszystkim roszczeń pieniężnych. Nasze doświadczenie to nie tylko wygrane (niejednokrotnie żmudne) procesy sądowe, ale także skuteczna egzekucja komornicza. Nie wystarczy skierować wniosku o wszczęcie egzekucji, aby wyegzekwować należność. Aktywny udział naszych prawników w postępowaniach egzekucyjnych, a także ich wiedza i umiejętności sprawiają, iż postępowania egzekucyjne, w których reprezentujemy naszych klientów, cieszą się wielokrotnie większą skutecznością niż postępowania pozostawione wyłącznie w gestii organu egzekucyjnego. W ramach kompleksowej obsługi przy windykacji wierzytelności przedstawiamy naszym klientom zbiór złotych zasad postępowania w celu zapobieżenia powstaniu zaległości, zaś w przypadku gdy zaległości już powstaną, przeprowadzamy pełny wywiad gospodarczy oraz kierujemy sprawę na tory właściwych postępowań, w których następnie aktywnie uczestniczymy. W naszych działaniach wykorzystujemy wszystkie możliwe, prawnie przewidziane i dozwolone sposoby działania, nie wyłączając wytaczania wszelkich postępowań ubocznych. Dochodząc roszczeń pieniężnych, zwracamy także uwagę na możliwość egzekwowania odsetek należnych w transakcjach handlowych, które przysługują przedsiębiorcy-wierzycielowi już od 31. dnia po powstaniu należności, niezależnie od przewidzianego w umowie lub na fakturze terminu płatności! Mamy również bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia innych roszczeń na drodze sądowej, w szczególności: roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczeń z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, roszczeń o ochronę własności przemysłowej czy o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela (tzw. skarga pauliańska). Kompleksowa obsługa obejmuje podjęcie w imieniu klienta próby ugodowej, reprezentację w postępowaniu przed sądem oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com