Prawo medyczne

Prawo medyczne

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy specjalizuje się obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Swoją ofertę kierujemy do: podmiotów leczniczych, lekarzy, pacjentów. Podmiotom leczniczym, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, oferujemy: pełną i kompleksową obsługę prawną, obejmującą bieżące doradztwo prawne, obsługę korporacyjną, windykację należności, reprezentację przed sądami i organami administracji itd., reprezentowanie w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w sporach z tym funduszem, obsługę prawną przy zawieraniu umów z NFZ oraz innych umów, związanych z działalnością leczniczą, sporządzanie projektów dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością leczniczą, obsługę w zakresie sporów sądowych, w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej, obsługę w zakresie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych, oraz obsługę w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych. Lekarzom, w ramach obsługi indywidualnej, oferujemy reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Nasz zespół reprezentuje lekarzy także w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego. Pacjentom oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym. Ofertę kierujemy w szczególności do pacjentów zakażonych w placówkach leczniczych bakteriami, wirusami lub grzybami oraz pacjentów, którzy doznali krzywdy wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych. Oferujemy również pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej.