Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

W branży energetycznej oferujemy naszym klientom przede wszystkim obsługę w zakresie doradztwa branżowego, reprezentowania w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji na obrót paliwami oraz na dostawy energii. Nasz zespół reprezentuje klientów także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w sprawach odwołań od decyzji Prezesa URE. Usługi świadczone przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w obszarze energetyki obejmują: przygotowywanie analiz prawnych konkretnych projektów (np. budowy farm wiatrowych), opiniowanie umów, w tym o przyznanie pomocy publicznej na realizację danego projektu, przygotowanie lub opiniowanie projektów umów związanych z konkretnym projektem, w szczególności umów dzierżawy gruntów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane (w tym elektryczne) oraz umów z podwykonawcami na dostawy podzespołów itp. W postępowaniach przed Prezesem URE oraz w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (instancja odwoławcza), w celu jak najlepszej reprezentacji interesów naszych klientów, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w branży, co owocuje korzystnymi dla klientów rozstrzygnięciami w toczących się postępowaniach.