Kategoria: Specjalizacje

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Nasza kancelaria świadczy usługi związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości. Zapewniamy nie tylko doradztwo prawne, ale również pomoc przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń. Przygotowujemy także umowy dotyczące planowanych inwestycji. Świadczymy usługi prawne związane z korzystaniem z nieruchomości i zarządzaniem nimi. Doświadczeni w tej dziedzinie prawnicy przygotowują niezbędne umowy oraz wszelkie dokumenty, zwracając jednocześnie uwagę na podatkowe i finansowe aspekty inwestycji. Jako kancelaria świadcząca kompleksowe usługi prawne zajmujemy się także doradztwem prawnym związanym z uzyskaniem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zabezpieczanych na nieruchomościach oraz doradztwem w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (w formie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.). Nasza obsługa prawna obejmuje doradztwo na wszystkich etapach procesu, począwszy od negocjacji, przez proces przygotowania inwestycji, na etapie jej wykonania i odbioru skończywszy.

 

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com