Kategoria: Specjalizacje

Szkody górnicze

Prawnicy kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych (tzw. szkód górniczych). Nasza kancelaria od samego początku istnienia obsługuje osoby poszkodowane wskutek działań górniczych, w postępowaniach przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym zakłady górnicze. Zapadnięte, pochylone i podtopione grunty, a wraz z nimi posadowione na nich zabudowania, drogi oraz uprawy roślin to na obszarze aglomeracji górnośląskiej powszechny problem. Pomimo, wydawać by się mogło, oczywistej odpowiedzialności spółek zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego i innych kopalin, uzyskanie od tych podmiotów odszkodowania za szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego jest niezwykle trudne. Nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu od właścicieli kopalń na rzecz swoich klientów odszkodowań za tzw. szkody górnicze. Obsługa prawna na tej płaszczyźnie obejmuje obligatoryjne postępowanie ugodowe, a w razie jego negatywnego wyniku – również postępowanie sądowe. Reprezentując klienta, dbamy o to, aby szkoda górnicza została przedstawiona w pełni oraz została słusznie wyceniona. Szczególną uwagę zwracamy na przygotowywane przez biegłych sądowych opinie, które stanowią kluczowy dowód w postępowaniu. Nasze doświadczenie obejmuje dziesiątki wygranych procesów o odszkodowania, w kwotach wielokrotnie przewyższających te proponowane przez naszych przeciwników w postępowaniach ugodowych.

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com