Kategoria: Specjalizacje

Szkody górnicze

Prawnicy kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych za szkody spowodowane działalnością górniczą (tzw. szkód górniczych).

Nasza kancelaria od samego początku istnienia obsługuje osoby poszkodowane wskutek działań górniczych, w sprawach spornych przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym zakłady górnicze.

Zapadnięte, pochylone, podtopione i obniżone grunty, a wraz z nimi posadowione na nich obiekty budowlane, drogi oraz uprawy roślin mogą charakteryzować szkody górnicze. Katowice, w tym cały obszar aglomeracji górnośląskiej, cechują się istnieniem wielu terenów górniczych, toteż powyżej opisane zjawiska stanowią powszechny problem.

Pomimo, wydawać by się mogło, oczywistej odpowiedzialności spółek zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego i innych kopalin, osoba, która dochodzi naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, może napotkać szereg trudności.

Przedsiębiorstwa górnicze koncentrują się na przywróceniu stanu poprzedniego poprzez zawarcie ugody, na mocy której kopalnia zobowiązuje się we własnym zakresie na naprawienie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w formie naprawy. Jednakże chęć szybkiego zakończenia sprawy i brak należytego podejścia do zaistniałego problemu bardzo często nie prowadzi do pełnego naprawienia szkód wyrządzonych pracą zakładu górniczego.

Nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu od właścicieli kopalń na rzecz swoich klientów odszkodowań za tzw. szkody górnicze. Obsługa prawna na tej płaszczyźnie obejmuje obligatoryjne postępowanie ugodowe, a w razie jego negatywnego wyniku – również postępowanie sądowe. Cała procedura odbywa z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Dlatego też reprezentując klienta, dbamy o to, aby szkoda górnicza została przedstawiona w pełni oraz została słusznie wyceniona. Szczególną uwagę zwracamy na przygotowywane przez biegłych sądowych opinie, które stanowią kluczowy dowód w postępowaniu. Nasze doświadczenie obejmuje dziesiątki wygranych procesów o odszkodowania, w kwotach wielokrotnie przewyższających te proponowane przez zakłady górnicze.

Roszczenia w sprawach o odszkodowanie za szkody spowodowane ruchem zakładów górniczych przedawniają się z upływem 5 lat od dnia od dnia dowiedzenia się o szkodzie przez poszkodowanego. Jednakże poszkodowany ruchem zakładu górniczego nie powinien zwlekać z uzyskaniem pomocy specjalisty, który w odpowiedni sposób zabezpieczy jego interesy.

Charakter powyższej ogólniej informacji poglądowej miał na celu przybliżenie problematyki szkód górniczych. Celem uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub wizyty w siedzibie naszej kancelarii w Katowicach.

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com