Prawo antymonopolowe oraz ochrona praw konsumentów

Prawo antymonopolowe oraz ochrona praw konsumentów

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

W ramach obsługi prawnej katowicka Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy podejmuje działania mające na celu ochronę klientów przed bezprawnymi, negatywnymi działaniami uczestników rynku. Tym samym przeciwdziałamy praktykom ograniczającym konkurencję. Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Uczestniczymy w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach antymonopolowych oraz postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stojąc po stronie przedsiębiorców, bronimy ich interesów ? walczymy z porozumieniami ograniczającymi konkurencję, czyli zmowami silniejszych przedsiębiorców przeciwko ich słabszym konkurentom. Bronimy naszych klientów przed przedsiębiorcami nadużywającymi pozycji dominującej. Stoimy też po drugiej stronie i bronimy naszych klientów przed nieprawdziwymi podejrzeniami o stosowanie praktyk ograniczających konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej. Ponadto reprezentujemy naszych klientów przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych dotyczących koncentracji, w szczególności zaś przy obsłudze przedsiębiorców podczas procesów fuzji. Z kolei działając po stronie konsumentów, reprezentujemy klientów, których prawa, gwarantowane przepisami polskiego prawa oraz aktami prawnymi Unii Europejskiej, zostały naruszone przez bezprawne działanie przedsiębiorców. W szczególności zaś bronimy interesu konsumentów, którzy padli ofiarą nieuczciwych działań przedsiębiorców, polegających na stosowaniu nieprecyzyjnych wzorców umów (regulaminów, taryf, cenników itp.), niejasnych sformułowań umownych oraz niekorzystnych treści umów, zapisanych drobnym druczkiem. Konsumentów chronimy także przed bezprawnym unikaniem przez przedsiębiorców sprzedawców odpowiedzialności z tytułu wad rzeczy sprzedanej (niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową).