Kontrakty handlowe

Kontrakty handlowe

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Dążymy do zabezpieczania interesów naszych klientów w możliwie najwyższym stopniu. W ofercie świadczonych przez kancelarię usług znajdują się również te związane z różnego rodzaju kontraktami handlowymi – od umów sprzedaży, przewozu, robót budowlanych czy korzystania z mienia, po duże kontrakty obejmujące realizację obiektów przemysłowych, kompleksów biurowo-handlowych czy też kontrakty zbywania przedsiębiorstw itp. W swojej wieloletniej działalności kancelaria doradzała prawnie w wielu tego rodzaju projektach, zarówno po stronie inwestora, jak i po stronie wykonawcy, dzięki czemu posiadamy szerokie spojrzenie na zagrożenia oraz wyzwania występujące przy umowach danego rodzaju. Potrafiąc przewidzieć ewentualne ryzyka, jesteśmy w stanie im zapobiec już na etapie konstruowania umowy. Często współpraca nawiązana z klientem w celu przygotowania, wynegocjowania i zawarcia umowy kontynuowana jest także na etapie jej realizacji. Opracowując projekty kontraktów handlowych, mamy również na uwadze m.in. kwestie podatkowe związane z danego rodzaju rozwiązaniami cywilnoprawnymi oraz możliwości finansowania realizacji danych projektów.