Kategoria: Specjalizacje

Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w obsłudze transakcji nabycia, sprzedaży, fuzji oraz przejęć spółek prawa handlowego i zorganizowanych części przedsiębiorstw. Ponadto posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w dokonywaniu zmian w strukturze kapitałowej spółek (połączenia, przekształcenia, podziały).

Istotną częścią praktyki naszej Kancelarii jest pomoc prawna świadczona przy transakcjach kapitałowych typu M&A. Wsparcie realizowane jest przez dedykowany zespół prawników, działający pod przywództwem partnerów kancelarii. Każdy etap takiej transakcji jest dla nas wyzwaniem, celem zaś – bezpieczeństwo prawne mocodawcy w toku całego procesu.

I tak, wsparcie obejmuje opracowanie strategii planowanych zmian oraz ocenę potencjalnych ryzyk przez pryzmat rynku, na którym działa dany biznes. Przeprowadzamy badanie due diligence, które ukazuje sytuację prawną i finansową biznesu. Znając niebezpieczeństwa, proponujemy rozwiązania prawne, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych i eliminację potencjalnych sporów.

Budujemy kompleksowy harmonogram transakcji typu M&A. Przeprowadzamy postępowania przed krajowymi i unijnymi organami regulacyjnymi. Doradzamy w zakresie finansowania transakcji, a także zapewniamy wsparcie w zakresie podatkowym.

Zależnie od potrzeb i etapu transakcji – negocjujemy list intencyjny, term sheet, bądź umowy inwestycyjne. Zabezpieczamy Państwa interesy, konstruując zobowiązania w sposób optymalny dla danych sytuacji. Zapewniamy obsługę logistyczną całego procesu, jak również wsparcie potransakcyjne – począwszy od bieżącego wsparcia w płynnym przejęciu biznesu, a skończywszy na postępowaniach rejestracyjnych.


Etapy transakcji przeprowadzanych przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy:

Etap 1: Udzielamy wsparcia podczas negocjacji – na każdym etapie transakcji czynnie i aktywnie pomagamy w negocjacjach z kontrahentem. Zależnie od Państwa potrzeb będziemy także reprezentować Państwa w kontaktach z instytucjami finansującymi transakcję.

Etap 2: Zabezpieczamy informacje poufne – rozpoczęcie negocjacji, często związane z wyceną przedsiębiorstwa, wymaga ujawnienia informacji wrażliwych. Poprzez podpisanie umowy z zachowaniu poufności (tzw. NDA) zabezpieczymy Państwa informacje poufne, także na wypadek niedojścia transakcji do skutku.

Etap 3: Sprawdzimy ryzyka związane z transakcją – przeprowadzimy proces badania przedsiębiorstwa, tzw. due diligence, który pozwoli ukazać ryzyka związane z planowaną transakcją. Dopiero analiza wyników takiego badania pozwoli z pełną wiedzą i świadomością podjąć tę strategiczną decyzję biznesową.

Etap 4: Przygotowujemy strukturę prawną i podatkową transakcji – doradzimy, jak dostosować model prawny przedsiębiorstwa do planowanej transakcji. Przy wsparciu ekspertów podatkowych stworzymy także optymalną koncepcję podatkową dostosowaną do aktualnej polityki organów skarbowych.

Etap 5: Przeprowadzimy obsługę prawną samej transakcji – jest to niezwykle ważny, kluczowy etap transakcji. Zależnie od jej przedmiotu (udziały/akcje/przedsiębiorstwa albo ich części) oraz modelu (list intencyjny, umowa przedwstępna, umowa przyrzeczona) przygotujemy odpowiednie umowy oraz dokumenty. Wreszcie, co najważniejsze, skonstruujemy zapisy umów i porozumień w sposób pozwalający zminimalizować dla Państwa ryzyka związane z transakcją.

Etap 6: Przeprowadzimy postępowanie przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jeżeli transakcja będzie wymagała zgody prezesa UOKiK, przygotujemy wniosek o wyrażenie zgody na koncentrację, a także będziemy aktywnie uczestniczyć w postępowaniu.

Etap 7: Pomożemy przejąć i zintegrować przedsiębiorstwo – oferujemy wsparcie w zakresie usług tzw. post acquisition. Integracja przedsiębiorstwa jest niezwykle ważnym etapem transakcji, szybkie i sprawnie przeprowadzenie tego procesu warunkuje bowiem osiągnięcie zakładanych wyników biznesowych.

 

W przypadku chęci poznania aktualnych wyników kancelarii bądź szczegółowej oferty, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com