Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Jedną z kluczowych specjalizacji kancelarii Duraj Reck i Partnerzy jest obsługa klientów w procesach fuzji i przejęć (M&A). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów M&A zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego, dotyczące przedsiębiorstw działających w różnych branżach, jednak ze szczególnym uwzględnieniem branży healthcare (apteki, szpitale, przychodnie, laboratoria analityczne).

Obsługujemy zarówno transakcje na udziałach/akcjach (tzw. share deals), jak i na przedsiębiorstwach lub zorganizowanych częściach przedsiębiorstw (tzw. asset deals).

Nasze wsparcie obejmuje opracowanie strategii planowanych zmian oraz ocenę potencjalnych ryzyk w kontekście rynku, na którym działa dany biznes. Po stronie kupującego przeprowadzamy badanie due diligence (TUTAJ przeczytasz na ten temat publikację z „Rzeczpospolitej”), które ukazuje sytuację prawną i finansową biznesu. Znając niebezpieczeństwa, proponujemy rozwiązania prawne, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych i eliminację potencjalnych niebezpieczeństw. Budujemy kompleksowy harmonogram transakcji typu M&A. Przeprowadzamy postępowania przed krajowymi i unijnymi organami regulacyjnymi.

Zależnie od potrzeb i etapu transakcji – negocjujemy list intencyjny, term sheet bądź umowy inwestycyjne. Zabezpieczamy interesy Klientów, konstruując zobowiązania w sposób optymalny dla danych sytuacji. Zapewniamy obsługę logistyczną całego procesu, jak również wsparcie potransakcyjne – począwszy od bieżącego wsparcia w płynnym przejęciu biznesu, a skończywszy na postępowaniach rejestracyjnych.

Ponadto w ramach szeroko rozumianych procesów M&A oferujemy pełną obsługę w procesach połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek, które nierzadko są elementem transakcji lub działań potransakcyjnych.

 


 

Etapy transakcji przeprowadzanych przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy:

 

Udzielamy wsparcia podczas negocjacji

– na każdym etapie transakcji czynnie i aktywnie pomagamy w negocjacjach z kontrahentem. Zależnie od Państwa potrzeb będziemy także reprezentować Państwa w kontaktach z instytucjami finansującymi transakcję.

 

Zabezpieczamy informacje poufne 

– rozpoczęcie negocjacji, często związane z wyceną przedsiębiorstwa, wymaga ujawnienia informacji wrażliwych. Poprzez podpisanie umowy z zachowaniu poufności (tzw. NDA) zabezpieczymy Państwa informacje poufne, także na wypadek niedojścia transakcji do skutku.

 

Sprawdzimy ryzyka związane z transakcją 

– przeprowadzimy proces badania przedsiębiorstwa, tzw. due diligence, który pozwoli ukazać ryzyka związane z planowaną transakcją. Dopiero analiza wyników takiego badania pozwoli z pełną wiedzą i świadomością podjąć tę strategiczną decyzję biznesową.

 

Przygotowujemy strukturę prawną i podatkową transakcji 

– doradzimy, jak dostosować model prawny przedsiębiorstwa do planowanej transakcji. Przy wsparciu ekspertów podatkowych stworzymy także optymalną koncepcję podatkową dostosowaną do aktualnej polityki organów skarbowych.

 

Przeprowadzimy obsługę prawną samej transakcji 

– jest to niezwykle ważny, kluczowy etap transakcji. Zależnie od jej przedmiotu (udziały/akcje/przedsiębiorstwa albo ich części) oraz modelu (list intencyjny, umowa przedwstępna, umowa przyrzeczona) przygotujemy odpowiednie umowy oraz dokumenty. Wreszcie, co najważniejsze, skonstruujemy zapisy umów i porozumień w sposób pozwalający zminimalizować dla Państwa ryzyka związane z transakcją.

 

Przeprowadzimy postępowanie przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– jeżeli transakcja będzie wymagała zgody prezesa UOKiK, przygotujemy wniosek o wyrażenie zgody na koncentrację, a także będziemy aktywnie uczestniczyć w postępowaniu.

 

Pomożemy przejąć i zintegrować przedsiębiorstwo 

– oferujemy wsparcie w zakresie usług tzw. post acquisition. Integracja przedsiębiorstwa jest niezwykle ważnym etapem transakcji, szybkie i sprawnie przeprowadzenie tego procesu warunkuje bowiem osiągnięcie zakładanych wyników biznesowych.