Kategoria: Specjalizacje

RODO

RODO to rozporządzenie unijne, które zmienia zasady postępowania z danymi osobowymi. Nowe przepisy mają wymóc na wszystkich przedsiębiorcach w Unii Europejskiej wyższy poziom ochrony danych osobowych. Nowym przepisom podporządkować muszą się wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe w formie elektronicznej, np.: szpitale miejskie, inne placówki medyczne, sklepy internetowe czy uczelnie wyższe. RODO dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej lub mających na jej terenie swoją siedzibę, niezależnie od ich branży czy wielkości. Za naruszenie postanowień RODO przewidziany jest znacząco rozbudowany katalog sankcji, w tym wysokie kary pieniężne, których górna granica to nawet 20.000.000 EUR.

Czego dotyczą zgody?

Treści zgód

Wraz z wejściem w życie RODO, wymagane jest od przedsiębiorców m.in. dostosowanie treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – formuły zgód oparte na poprzednich przepisach nie spełniają nowych standardów.

Etapów pozyskiwania danych

Już na etapie pozyskiwania danych przedsiębiorca, który będzie je przetwarzał, zobowiązany jest do podania szeregu informacji, w tym do precyzyjnego określenia celów przetwarzania danych czy też o ich wykorzystywaniu do tzw. profilowania.

Standardów bezpieczeństwa

Zaostrzeniu uległy również standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych, wprowadzona została także zasada, zgodnie z którą przedsiębiorca sam będzie musiał zadbać o takie udokumentowanie sposobów przetwarzania i zabezpieczenia danych, by były w stanie wykazać, że spełnia nowe wymogi.

Jak możemy Ci pomóc? 

W 7 prostych krokach możemy zaktualizować sposób przetwarzania danych w Twoim przedsiębiorstwie. 

Krok 1: Zorganizujemy dla Twojego przedsiębiorstwa profesjonalne szkolenie. Wyjaśnimy czym są dane osobowe oraz jak należy się z nimi obchodzić.

Krok 2: Przeprowadzimy kompleksowy audyt zasad przetwarzania danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie. 

Krok 3: Przygotujemy dedykowany model przetwarzania danych w przedsiębiorstwie w pełni zgodny z RODO.

Krok 4: Opracujemy wzory klauzul umownych i wzorce umów uwzględniające nowe standardy.

Krok 5: Stworzymy wymagane prawem procedury dotyczące przypadków naruszeń bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Krok 6: Zapewnimy kompleksowe szkolenia pracowników.

Krok 7: Przeprowadzimy audyt powdrożeniowy.

 

Planujesz uporządkować przechowywanie
danych osobowych w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami, z przyjemnością wesprzemy
Cię w tych działaniach!

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com

 

S