Audyty finansowe

Audyty finansowe

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Nasze usługi oparte są na wiedzy i doświadczeniu biegłych rewidentów. Właściwa ocena sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych ma decydujące znaczenie dla podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Zasadniczą rolę odgrywa tu weryfikacja rzetelności informacji finansowej przez zewnętrznego eksperta. Nasze usługi, oparte na wiedzy i doświadczeniu biegłych rewidentów, obejmują m.in. finansowe due diligence jako podstawową metodę oceny wiarygodności podmiotu gospodarczego przed dokonaniem inwestycji. Przed rozpoczęciem prac, na etapie planowania zaangażowania kancelarii, przeprowadzamy z każdym klientem wnikliwą rozmowę. Takie rozwiązanie pozwala na dobranie właściwego zakresu i rodzaju procedur audytu finansowego w zależności od celu, jaki ma być osiągnięty z punktu widzenia interesu klienta. W efekcie przeprowadzenia finansowego due diligence klient otrzymuje raport z uzgodnionych procedur audytu finansowego sygnowany przez biegłego rewidenta. Zatrudnieni przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy biegli rewidenci posiadają ekspercką wiedzę z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Gotowi są rozwiązać nawet najtrudniejsze zagadnienie z tego zakresu. Każda inwestycja, transakcja kupna i sprzedaży akcji czy udziałów powinna być poprzedzona wiarygodną wyceną aktywów podmiotu gospodarczego. Nasza kancelaria stosuje w tym obszarze najnowsze osiągnięcia modelowania finansowego oraz zatrudnia ekspertów dających rękojmię wiarygodności wyceny.